Katarzyna Ratajczak

Rozumiejąc jak ważna jest kompleksowa obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej i systemu haccp utworzona została nasza firma. Dzięki Centrum Doradztwa i Szkoleń RATAJCZAK w nowoczesnej i przestępnej formie można zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, kontrahentom i klientom. Stosując nowoczesne kanały komunikacji zapewniamy szybkość i  elastyczność w oferowanych usługach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w małych, jak i dużych firmach, a także w różnych sektorach gospodarki, m. in.: medyczna, gastronomia, budownictwo, zakłady produkcyjne oraz administracja publiczna.

W swojej pracy kierujemy się 5 zasadami:

  • Kompleksowość – bo wiemy jak ważne jest zapewnienie wszechstronnej wiedzy wymaganej, w różnych branżach. Przedsiębiorca powinien skupić się na prowadzeniu swojej firmy, a wszelkie formalności pozostawić nam;
  • Elastyczność – dostosowujemy się do potrzeb firm, z różnego sektora;
  • Terminowość – wiemy jak ważne jest dotrzymywanie terminów poszczególnych procedur wynikających z przepisów bhp, p. poż i haccp;
  • Nowoczesność – korzystamy z nowych kanałów komunikacji oraz oferując szkolenia on-line, szanujemy czas Państwa i Państwa pracowników;
  • Doświadczenie i samokształcenie – pracując dla różnych firm, z różnych sektorów gospodarki posiadamy wszechstronne doświadczenie, równocześnie stale podnosimy swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i seminariach.

Reprezentujemy firmy przed takimi instytucjami jak:

  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie bhp
  • GUS w zakresie sprawozdawczości w zakresie bhp